Avtal om rotavdrag .

 

 

Kunden påtar sig fullt betalningsansvar för hela tjänsten även om

ROT avdraget av någon anledning ej beviljas.

 

Kunden skall informera säljaren löpande om saldot på ROT avdraget.

 

Kunden skall vara medveten om att faktura kan utgå efter varje veckas arbete.

 

Betalningsvillkoren för fakturor med Rot avdrag är på angiven  förfallodag

eller senast 30 dagar.

 

Vid överenskommelse om fast pris regleras slutsumman vid sista fakturan.

 

OBS ! Skriv tydligt Var god texta.

 

 

Ort /datum : ---------------------------------------------

 

Köpare : --------------------------------------------------

 

Adress : --------------------------------------------------

 

Postadress : ---------------------------------------------

 

Personnummer : -----------------------------------------

 

Fastighetsbeteckning : ---------------------------------

 

Lägenhetsnummer : ------------------------------------

 

Bostadsrättsföreningens org nr : ---------------------

 

Bostadsrättsföreningens namn : ---------------------

 

Köparens underskrift : ---------------------------------

Säljare : Golventreprenad i syd AB.

 

             Knutstorp 1086.
             26878 Kågeröd.

 

 

 

 

 

´