Avtal om R.U.T.avdrag .

 

 

Ort/datum ..............................................................

Köpare ...................................................................

Adress ...................................................................

Postadress .............................................................

Personnummer ......................................................

Signatur ...............................................................

 

 

 

 

 

Säljare : Golventreprenad i syd AB.

 

             Knutstorp 1086.
             26878 Kågeröd.


 

 

 

 

 

´